Avís Legal

Aquest lloc web, www.14m.cat, i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’entitat.

ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ
CIF G58176363
Cr. Els Elois, 1 08600 Berga
Tel. 93 835 03 75
e-mail: info@apdpb.org
Inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1971
Declarada d’Utilitzat pública l’any 2001

L’accés i navegació per la pàgina www.14m.cat quedarà subjecta a les condicions recollides en aquest “avís legal”, les quals podran ser actualitzades periòdicament i sense avís previ. La navegació per la pàgina web www.14m.cat implica la perfecta comprensió i l’acceptació expressa de les esmentades condicions per part de l’usuari.

L’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a www.14m.cat podent canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que s’ofereixen, així com la forma amb què aquests apareixen presentats o localitzats.

Validesa de la informació
La informació que contenen aquestes pàgines és vigent a la data de la darrera actualització.

Els continguts de la pàgina, en especial a les referències informatives i publicitàries, en el seu cas, excepte expressament que indiquin el contrari, no constitueixen cap tipus d’oferta vinculant. L’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ es reserva el dret a introduir modificacions o omitir parcialment o totalment els actuals continguts del portal quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

Propietat intel·lectual i industrial
Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en el tot o en una part, amb qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o un altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de l’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ o dels seus legítims propietaris.

Usos prohibits i permesos
Està prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, dels elements abans referits, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpies dels elements exclusivament per el seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ. En especial, no podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas això significa una autorització o llicència sobre els drets de propietat.

Vincles
L’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ no assumeix cap responsabilitat sobre els vincles externs que, en el seu cas, es poguessin incloure a las seva pàgina web, és per això que l’usuari accedeix exclusivament sota la seva responsabilitat al contingut en les condicions d’ús que es regeixin en aquests vincles.

Responsabilitats
L’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ no garantitza l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements o informacions continguts en les pàgines de la seva web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora dels seu control.

L’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ no es responsabilitza de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la seva web mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels que s’accedeixi mitjançant enllaç, hipervincles o links a la web de l’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes de l’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ, excepte autorització expressa d’aquesta darrera.

L’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.