Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per l’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en que es tracten les dades de caràcter personal obtingudes dels seus clients, socis, contactes, proveïdors i candidats i podrà variar en el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que l’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s’accedeixi a la web.

Data última actualització: 01/01/2021

1. Identificació del titular responsable del tractament:

El titular responsable del tractament de les dades:
ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ (en endavant l’Associació)
Cr. Els Elois, 1 08600 Berga
NIF G58176363
Delegat de protecció de dades: dpd@apdpb.org

2. Identificació de tractaments

Amb quina finalitat tractarem les teves dades, amb quina legitimació ho farem i durant quant de temps les conservarem?

L’Associació tracta les teves dades en funció de les relacions de col·laboració que mantens amb nosaltres. Les dades que recollim són únicament les estrictament necessàries per gestionar les relacions establertes, i són adequades, pertinents i no excessives, limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. Per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens has de comunicar qualsevol canvi o modificació que es produeixi.

A continuació, descrivim les activitats que realitza l’Associació perquè puguis identificar a quina base de dades es tracten les teves dades personals i amb quines finalitats:

2.1. FORMULARIS WEB
Les dades personals que ens facilitis a través de qualsevol dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte indicat, es tractaran amb la finalitat d’atendre les teves consultes i sol·licituds. Quan sigui necessari, remetrem la teva petició internament al departament que escaigui perquè la gestioni correctament. Utilitzarem les teves dades per enviar-te comunicacions d’interès si t’has subscrit als nostres butlletins o has marcat la casella corresponent habilitada per a aquesta finalitat. T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a dpd@apdpb.org.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment que es considera atorgat en facilitar-nos les dades i acceptar aquesta política de protecció de dades.

Termini de supressió: les dades s’eliminaran un cop atesa la teva sol·licitud. Les dades per a l’enviament d’informació d’interès es conservaran indefinidament mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

2.2. SOCIS I DONANTS
Les dades personals que ens facilites quan et fas soci o donant de l’Associació com a particular o empresa es tractaran amb les finalitats següents:
• Gestionar la teva condició de soci i/o donant.
• Atendre les teves consultes a través del web o de qualsevol altre mitjà de comunicació habitual.
• Enviar-te comunicats d’interès sobre l’Associació per mitjans telemàtics i convencionals.

T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a dpd@apdpb.org.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és la relació contractual que s’estableix amb el soci, el consentiment atorgat com a donant en acceptar aquesta política de protecció de dades i l’interès legítim de l’Associació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades com a soci i/o donant es conservaran mentre durin les relacions de col·laboració establertes i posteriorment s’eliminaran un cop transcorreguts els terminis establerts legalment per a la prescripció d’obligacions civils, penals i fiscals.

Les dades per a l’enviament d’informació d’interès es conservaran indefinidament mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

2.3. VOLUNTARIAT
Les dades personals que ens facilites quan et dones d’alta com a voluntari de l’Associació es tractaran amb les finalitats següents:
• Comunicació i gestió de voluntaris per participar en actes, activitats i esdeveniments de l’Associació.
• Comunicats de seguiment per informar-te sobre els projectes com a voluntari i comunicacions sobre activitats d’interès de l’Associació relacionades amb el teu perfil.
T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a dpd@apdpb.org.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera atorgat en donar-te d’alta com a voluntari i l’interès legítim de l’organització per a l’enviament de comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

2.4. ALUMNES, USUARIS/ÀRIES I FAMÍLIES
Les dades personals que ens facilites quan inicies relacions com alumne, usuari/ària, familiar o tutor es tractaran amb les finalitats següents:
• Dur a terme l’acció educativa, terapèutica, social o d’inclusió sociolaboral.
• Gestió de l’expedient socio-educatiu
• Gestió de l’àmbit de la salut
• Realització i seguiment del pla d’atenció individual
• Gestió del pagament de les quotes
• L’enviament de comunicacions sobre activitats d’interès de l’Associació relacionades amb el teu perfil.

T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic dpd@apdpb.org.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és la relació contractual que s’estableix en el moment de ser alumne, usuari, familiar o tutor d’un servei de l’entitat i l’interès legítim de l’Associació per a l’enviament de comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades de contacte es conservaran mentre no ens en sol·licitis l’eliminació.

2.5. FOTOS I VÍDEOS. AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE.
Les dades personals que ens facilites quan ens autoritzes a utilitzar la teva imatge es tractaran amb les finalitats de fer difusió pública de les activitats que realitza l’Associació a través dels canals propis de l’entitat (web, blog, xarxes socials, etc) o a través de canals de tercers com poden ser els mitjans de comunicació.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment.

Termini de supressió: les imatges i vídeos sobre els quals ens hagis autoritzat l’ús d’imatge no es podran eliminar pel fet que s’hauran utilitzat per fer difusió. Si bé tindràs dret a revocar el consentiment perquè a partir d’aquell moment no puguem utilitzar la teva imatge en fotos i vídeos.

2.5. CLIENTS
Les dades personals que ens facilites quan inicies relacions com a client de L’Associació es tractaran amb les finalitats següents: gestió de clients, venda de productes i enviament de comunicacions d’interès.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual i l’interès legítim de L’Associació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.6. PROVEÏDORS
Les dades personals que ens facilites quan inicies relacions de col·laboració i/o com a proveïdor de l’Associació es tractaran amb les finalitats següents:
• Gestionar els serveis contractats: alta de proveïdors, gestió de contractes, comandes i pagaments.
• Mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.7. TREBALLADORS/ES
Les dades personals que ens facilites quan inicies relació com a treballador/es es tractaran amb les finalitat de gestionar la relació laboral (contractes, nòmines, altes a seguretat social, comunicacions a hisenda per retencions irpf, etc.) i enviament de comunicacions d’interès.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual i l’interès legítim de L’Associació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.8. PERSONES DE PRÀCTIQUES
Les dades personals que ens facilites quan inicies relació com a persona en pràctiques es tractaran amb les finalitat de gestionar les pràctiques.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual i l’interès legítim de L’Associació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.9 JUNTA I PATRONAT
Les dades personals que ens facilites quan inicies relacions com a membre de junta o patró/ona es tractaran amb les finalitats següents: gestió de la relació com a membre de junta o patró/ona i enviament de comunicacions d’interès.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual i l’interès legítim de L’Associació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.10. OFERTES DE TREBALL. GESTIÓ DE CV
Les dades personals que ens facilites quan ens envies o proporciones el teu CV es tractaran amb les finalitats següents:
• La selecció de personal durant els processos que l’empresa manté oberts.
• El manteniment d’un arxiu amb informació curricular dels candidats a prestar serveis a l’entitat i el perfil dels quals s’ajusta a les característiques sol·licitades per l’empresa.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera atorgat amb l’enviament voluntari del CV.

Termini de supressió: les dades es conservaran durant el termini màxim de 2 anys i posteriorment s’eliminaran.

2.11. REGISTRE D’ACCESSOS I VISITES
Per accedir a les instal·lacions de L’Associació hauràs d’identificar-te en el registre d’accessos. La finalitat del tractament de les teves dades és dur a terme un control de visites i la gestió del personal extern amb accés a l’edifici.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’interès legítim de l’Associació per al control d’accessos i seguretat del centre de treball.

Termini de supressió: les dades personals recollides es conservaran durant el termini màxim d’un any i posteriorment s’eliminaran.

2.12. VIDEOVIGILÀNCIA
L’Associació disposa d’un circuit tancat de càmeres de videovigilància. La finalitat del tractament de la teva imatge és la videovigilància i seguretat de les instal·lacions.

Legitimació: la base legal per al tractament de la teva imatge és l’interès legítim de L’Associació per a la videovigilància i seguretat del centre de treball.

Termini de conservació: les imatges es conservaran durant el termini màxim d’un mes i posteriorment s’eliminaran.

3. A qui comunicarem les teves dades personals?

L’Associació comunicarà les teves dades en els supòsits següents:
• Per obligació legal: a l’administració tributària per al pagament d’impostos, a jutges i tribunals que ho sol·licitin per via judicial o altres organismes de l’administració qual la legislació vigent ho indiqui.
• Cessió necessària per a la realització dels serveis contractats: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns.
• Transferència internacional de dades: L’Associació no portarà a terme cap transferència internacional de les teves dades.
• Organismes públics o entitats privades que financin, via subvenció o altre mitjà, activitats de l’Associació i que requereixin justificar les activitats realitzades mitjançant nòmines, informació de participants o altres.

4. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines de les seves dades s’estan tractant en una organització. A aquest efecte, l’Associació t’indica quins són els teus drets:

• Dret d’accés, rectificació i supressió. Les persones interessades tenen dret d’accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir.

• Dret a la limitació del tractament. En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret d’oposició al tractament. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. L’Associació deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Dret a la portabilitat de les dades. Tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hagis facilitat a l’entitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

• Dret a reclamar davant l’autoritat de control. T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD – www.aepd.es) en cas que no s’hagi satisfet l’exercici dels teus drets aquí indicats.

Per exercir els drets esmentats pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant en la teva sol·licitud la informació següent:

Dades de la persona sol·licitant (nom i cognoms).
Adreça de contacte.
Dret que vols exercir.
Dades concretes sobre les quals formules la petició.

En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva sol·licitud i t’ho notificarem a través del mateix mitjà que hagis usat inicialment.

5. Quina seguretat aplica L’Associació en el tractament de les teves dades?

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’Associació aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

POLÍTICA DE PRIVADESA – CONFIDENCIALITAT CORREU ELECTRÒNIC
Tots els correus enviats des del domini de l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà poden contenir informació confidencial o legalment protegida i estan exclusivament dirigits a la persona o entitat destinatària. El seu contingut no constitueix un compromís per part de l’emissor. Si no ets el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo, no estàs autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni revelar el seu contingut. Si ha rebut un correu electrònic per error, et preguem que informis el remitent i eliminis del teu sistema el missatge i el material annex que pugui contenir.